Baltijas Drāmas forums 2023

Dramaturgu domnīca “Baltijas ne/atkarība”

31.10.–2.11.2023.

Baltijas Drāmas foruma dramaturgu domnīca “Baltijas ne/atkarība” ir starptautiska jomas pārstāvju tikšanās Rīgā. Tajā tiks aktualizētas un pārrunātas tādas tēmas kā dažāda veida dramaturgu darbs un tā iekļaušanās Ziemeļ- un Austrumeiropas valstu skatuves mākslas struktūrās, meklējot savstarpējas atkarības, saiknes un metodes stabilākai un drošākai darbībai, kā arī starptautiskai sadarbībai. Domnīca norisināsies trīs dienas (31.10.–2.11.2023.), un tās laikā notiks iepazīšanās, labās pieredzes pārņemšana, sarunas par dalībnieku darbību, dramaturgu darba reprezentāciju, pārstāvēto valstu skatuves mākslas sistēmu līdzībām un atšķirībām, izaicinājumiem un potenciāliem risinājumiem. Lai plašākā sabiedrībā pārrunātu domnīcas laikā rastās idejas, tās noslēgumā (2.11.2023.) jomas profesionāļi un ikviens interesents aicināts uz publisku diskusiju. Domnīcas dalībniekiem būs iespēja apmeklēt Baltijas drāmas forumā iekļauto starptautisko izrāžu programmu, kā arī satikties ar Latvijas un tuvējā reģiona skatuves mākslas pārstāvjiem. Domnīcas kurators ir Evarts Melnalksnis.