Līdz 10. februārim rezidenču programmai var pieteikt ar ilgtspēju saistītu projektu idejas

“Green Art Incubator” ir iniciatīva, kas izveidojusies Belgradā, Serbijā, un tās mērķis ir atbalstīt un dot iespēju kultūras un mākslas organizācijām īstenot ilgtspējīgas un zaļas pārmaiņas klimata krīzes kontekstā. Turpmāko divu gadu laikā projekts centīsies no jauna definēt skatuves mākslas organizāciju kā vides pārmaiņu veicinātāju sociālo lomu, attīstot organizāciju un nozares profesionāļu zināšanas un prasmes, lai sasniegtu mērķus, kas saistīti ar CO2 emisiju samazināšanu un bezatkritumu ražošanu.

Līdz 10. februārim var pieteikt projektus, kas saistīti ar klimata pārmaiņām un ilgtspēju, piecu dienu rezidenču programmai “RE-IMAGINE Green”.