Līdz 20. februārim reģistrācija Starptautiskajam teātra kritiķu un zinātnieku simpozijam Serbijā

No 27. līdz 28. maijam Serbijā notiks tradicionālais Starptautiskais teātra kritiķu un zinātnieku simpozijs, ko organizē drāmas un teātra festivāls “Sterijino Pozorje” sadarbībā ar Starptautisko teātra kritiķu asociāciju. Simpozija tēma veltīta politkorektumam mākslā un tā iespaidam uz mākslas darbiem, radošo brīvību, izrādēs skartajām tēmām un aktuālajiem jautājumiem. Dalībai var pieteikties līdz 20. februārim.